Homesite BAM Accountants
Homesite BAM Accountants
Algemene Voorwaarden
Korte presentatie van BAM Accountants


Website nu.nl

Omkering van Bewijslast
Ministerie van Financiën
Uitvoering WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet


Profiel van onze relatiekring
Contactgegevens BAM Accountants

B.A.M. Adviseurs B.V.

Sedert 1970 houden wij kantoor in Eindhoven

met vooral cliënten in het kleinbedrijf.


Wij trachten ondernemers behulpzaam te zijn bij hun ondernemings-activiteiten door naast de financiele rapportage voor o.a. fiscus, banken, KvK etc. en het verzorgen van de diverse aangiften ook de ondernemer te adviseren op het gebied van organisatie, ondernemingsstrategie, vermogensplanning, bedrijfsovername, waarderingen, personeelszaken en tax-planning.

Termen als Diligence, Leisure, Treasuring, Estateplanning (huwelijksvermogenregime, erfrecht, overheveling van vermogen), Financial Planning en zelfs Thin Capitalisation zijn voor ons geen onbekende begrippen. En natuurlijk zorgen wij, dat onze relaties goed worden begeleid in het digitale tijdperk.


Voor een goede advisering moeten wij goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden van een relatie, reden om alleen opdrachten in continuïteit te aanvaarden. Wij kiezen bewust voor een kleine organisatie. In 1974 werd de Financiële- en Loonadmistratie reeds op een computer in eigen beheer gevoerd.  Wij ontwikkelden zelf de specifieke programmatuur en kunnen op grond van de ruim 50-jarige ervaring dan ook terecht meepraten over dataprocessing. Dat vinden starters in de "virtuele wereld" wel zo prettig.


Daarnaast trachten wij cliëntgericht te zijn door korte en snelle communicatielijnen. Wij zijn direct (meestal zonder afspraak dus) aanspreekbaar. Bij advisering trachten wij als generalisten zoveel mogelijk rekening te houden met alle van belang zijnde regels en wetgeving.

Een goede relatie is mede afhankelijk van goede afspraken. Daarom hebben wij onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK. Graag willen wij op basis hiervan met u overleggen of wij een opdracht van u kunnen aanvaarden.


Geldende beroepsregels zijn extra waarborg voor kwaliteit.

Het accountantsberoep is sedert 1974 wettelijk geregeld.

  

Wie zijn wij