Homesite BAM Accountants
Homesite BAM Accountants
Algemene Voorwaarden
Korte presentatie van BAM Accountants


Website nu.nl

Omkering van Bewijslast
Ministerie van Financiën
Uitvoering WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet


Profiel van onze relatiekring
Contactgegevens BAM Accountants

Eisen Administraties

B.A.M. Adviseurs B.V.

Weet waar de grenzen van de omkering van de bewijslast liggen!


De inspecteur beroept zich in een procedure maar al te graag op de omkering van de bewijslast, maar de rechter gaat hier steeds minder

– maar nog te vaak – in mee.  Met gunstige gevolgen voor de belastingplichtige omdat de inspecteur vaak niet eens de moeite neemt zijn standpunt voldoende te onderbouwen en dus zonder de omkering (deels) met lege handen achterblijft. Het bestrijden van de omkering van de bewijslast kan dus zeker lonend zijn!


Wanneer overgaan tot omkering bewijslast?

De belastingrechter kan overgaan tot omkering van de bewijslast als de inspecteur aantoont dat niet (volledig) is voldaan aan de administratie- en/of inlichtingenverplichtingen dan wel niet de vereiste aangifte is gedaan. De rechter kan alleen ongevraagd de bewijslast omkeren als hij van te voren aangeeft dit van plan te zijn en u de mogelijkheid krijgt hierop te reageren.


Baseren op een redelijke schatting

Normaal hoeft u alleen uw gelijk aannemelijk te maken en is uw bewijslast beperkt tot bijvoorbeeld aftrekposten/faciliteiten. Bij omkering van de bewijslast is uw beroep echter ongegrond tenzij u overtuigend aantoont dat de aanslag verkeerd of ten onrechte is vastgesteld. De inspecteur moet zijn aanslag wel baseren op een redelijke schatting en omkering van de bewijslast is niet mogelijk voor vergrijpboeten en kwesties waarbij u al de bewijslast heeft (aftrekposten e.d.). Bij de hoogte van vergrijpboeten moet de rechter rekening houden met het feit dat de belasting met omkering van de bewijslast is vastgesteld.


Verschillende administratieverplichtingen

De administratieverplichtingen hangen af van het soort onderneming; voor een marktkoopman is een simpele administratie afdoende terwijl een restaurant uitgaven en inkomsten duidelijk moet uitsplitsen en ook kassabonnen (elektronisch) moet bewaren. Beslissend is wat minimaal nodig is voor juiste belastingheffing, de administratie hoeft geen antwoord te geven op elke vraag die de inspecteur kan bedenken.


Ook de informatieverplichtingen zijn een stuk minder ruim dan de inspecteur denkt. Het moet gaan om informatie die niet (eenvoudig) op een andere manier (bijvoorbeeld uit de administratie) kan worden verkregen, u hoeft niet eindeloos gegevens te verstrekken en kunt soms ook (verdere) medewerking weigeren.


In geval van verzwegen inkomsten

Wanneer de vereiste aangifte niet is gedaan, staat minder duidelijk vast dan u zou denken; ook het ten onrechte en bewust claimen van een aftrekpost kan betekenen dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Verzwegen inkomsten (en onterechte aftrekposten) moeten in elk geval minimaal 25% van de wél opgegeven inkomsten bedragen voordat tot omkering van de bewijslast wordt overgegaan. Als het proces juist over mogelijk verzwegen inkomsten gaat, kan de inspecteur zich dus niet beroepen op omkering van de bewijslast! Hij moet immers eerst aannemelijk maken dat sprake is van verzwegen inkomsten.


Op dit moment is het Wetsvoorstel rechtsbescherming bij controlehandelingen van de fiscus (30 645) in behandeling. Hierin worden de vereisten voor omkering van de bewijslast aangepast en kan voor de inspecteur zelfs een verplichting tot kostenvergoeding ontstaan.Bijdrage van Mr. Richard van Boven, FiscaalTotaal